REFERENCE CE-MÆRKNING

Det første anlæg var omfattende at CE-Mærke. Fra at have dokumentationen vidt forskellige steder og i meget forskellig kvalitet, til at vi nu genererer det samlede tekniske dossier på kort tid, krævede en indsats. Men det var det hele værd, siger Asbjørn Schwert, direktør i Airco Diet.

At vi kan generere en CE-Mærkning af et komplet anlæg på meget kort tid, har givet os en utrolig styrke. Det har skabt ro i firmaet. Anlæggene har altid været sikre. Nu er det dokumenteret – iflg. loven.

Nu sparer vi 80% på CE-Mærkning af vores anlæg

Værdi

Den værdi Airco Diet har opnået gennem et samarbejde med bowitek™ er, at:

  • Kravene i de gældende standarder er opfyldt gennem praktiske løsninger
  • Pålideligheden af sikkerhedsløsningerne er blevet bedre
  • Eksklusivitet er opnået hos forskellige leverandører
  • Dokumentation er blevet nem tilgængelig (iPad)
  • CE-Mærkning genereres væsentligt hurtigere

Elektronisk dokumentation

Strukturen i det tekniske dossier gjorde det meget nemmere at udarbejde brugermanualen til kunden. Den afleveres i dag på en tablet.

Det er en rigtig god fornemmelse, at aflevere dokumentationen til kunden på denne måde. Det giver en helt anden ro i firmaet end før, hvor rigtig meget papir blev sendt. Det betyder også, at det er nemmere at opdatere manualen. Nu sender vi blot et nyt SD-kort til kunden.

 

Eksklusive rettigheder

En sidegevinst er de eksklusive rettigheder som AircoDiet har opnået på udstyr fra leverandørerne. De blev tvunget til at CE-Mærke deres udstyr, så det kunne indgå i den samlede CE-Mærkning. Leverandørerne accepterede eksklusivitet til AircoDiet, da AircoDiet rent faktisk betalte for CE-Mærkning af leverandørernes udstyr. Nu står AircoDiet stærkere på markedet.

bowitek™ gik til opgaven med sædvanlig omhu og med øje for kundens behov. Hele opgaven blev løst gennem tæt samarbejde med kunden. At gøre arbejdet ordentligt fra starten betaler sig.

I forhold til det første anlæg, bruges i dag kun ca. 20% af tiden på CE-mærkning af et tilsvarende anlæg. Hvis der er ændringer på anlægget i forhold til et tidligere, skal der kun ændres i den del, hvor ændringerne er. Resten kan naturligvis genbruges.

 

bowitek™ er markedsledende inden for processikkerhed og maskinsikkerhed. Opgaverne udføres hos den enkelte kunde samt fra kontorerne i Fredericia og Århus. Medarbejderne arbejder tæt sammen - på tværs af projekter og opgaver. Flere af medarbejderne er TÜV certificeret. Det gælder både procesområdet samt det klassiske maskinområde.

 

bowitek™ er Skandinavisk forhandler af værktøjet Safexpert, som støtter hele processen med CE-Mærkning. Enkelte kunder har opnået 80% tidsbesparelse, ved at anvende en struktureret metode og et understøttende værktøj. Når man har udarbejdet det første tekniske dossier, anvendes funktioner til at (auto) generere de efterfølgende.

 

Primære ydelser fra bowitek™ er følgende:

  • Risikovurdering
  • CE-Mærkning
  • GAP-Analyse
  • Praktiske sikkerhedsløsninger
  • Safexpert - projektforløb og support

Airco Diet leverer komplette anlæg til ekspandering af tobak. Al omsætning kommer fra eksport – undtagen et enkelt anlæg leveret i Danmark. DIET står for Dry Ice Expanded Tobacco, altså ekspandering af tobak gennem frysetørring. Det har tobaksindustrien brug for.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne teknik er Airco Diet ene om at mestre på verdensmarkedet. Selvfølgelig er der konkurrenter, men ingen leverer så gode anlæg, som Airco Diet i Fredericia. Tobakken, som kommer ud af anlægget, er simpelthen bedre til den efterfølgende behandling, som industrien foretager.

 

Projektteam

bowitek™ indgik i projektteamet med en til to medarbejdere hos Airco Diet. Det gjorde forløbet meget nemmere. Det gav hurtig afklaring, øjeblikkelig svar på spørgsmål og sunde diskussioner. Det resulterede i bedre løsninger på uoverensstemmelser med standarderne.

Afskærmninger, kontaktorer, detektorer og lignende udstyr blev tilpasset de gældende standarder. Alt i alt leveres i dag et anlæg, som i højere grad opfylder de gældende standarder.

bowitek™    -    Vesterballevej 4    -    DK 7000 Fredericia    -    Tlf. +45 27 88 06 60   -