ELEKTRISK SIKKERHED

Elektrisk Sikkerhed

 

Hvordan:

bowitek™ udfører inspektioner af elektriske industriinstallationer, samt udfører beregninger og målinger

Hvorfor:

Fare i forbindelse med elektriske installationer skal reduceres, strømførende dele skal være beskyttet mod direkte berøring, og hvor der i forbindelse med fejl på det elektriske udstyr kan opstå fejl, der fører til farlige berøringsspændinger eller udvikler varmeoverflader, skal dette forhindres. Det bliver derfor en del af risikovurderingen, at fastsætte et acceptabelt niveau for elektrisk sikkerhed.

 

Mærkning af El –Tavler

 

Hvorfor:

Elektriske tavler skal mærkes. Mærkningen fortæller den el-installatør der skal tilslutte udstyret, hvilke krav der er til forsyningen. Det kan være forhold, som læk strømme eller kortslutningsniveauer, hvor udstyret er afhængig af forsyningen f.eks. ved afbrydelse af en fejlstrøm.

 

 

 

 

bowitek™    -    Vesterballevej 4    -    DK 7000 Fredericia    -    Tlf. +45 27 88 06 60   -