GAP-ANALYSE

Hvordan:

Først og fremmest tjekkes det om alle dokumenter er tilstede, og om CE-mærket lever op til gældende lov. Herefter holdes dokumenterne op mod direktiver og standarder et af gangen.

Det angives:

1.   Hvad der mangler,

2.   Hvilket område i loven som ikke er overholdt,

3.   Hvordan det hurtigt kan løses.

bowitek™ går meget systematisk til værks og anvender værktøjskassen, som analyseskemaet er en del af.

Hvorfor:

Hvis man er usikker på om en given maskine eller anlæg lever op til gældende sikkerhedsregler, kan man få et eksisterende teknisk dossier holdt op mod loven hos bowitek™.

Formålet med en GAP-analyse er at tjekke om et givent teknisk dossier lever op til gældende regler. Er der et gab mellem den eksisterende dokumentation og loven? Og hvor er gabet eventuelt?

 

 

bowitek™    -    Vesterballevej 4    -    DK 7000 Fredericia    -    Tlf. +45 27 88 06 60   -