KERNEYDELSER

bowitek™ er meget praktisk i sin tilgang til sikkerhed. De sikkerheds-løsninger som foreslås, kan rent faktisk implementeres i den virkelige verden - inden for en overskuelig tidshorisont og for rimelige midler.

Der anvendes en værktøjskasse, som er udviklet gennem de seneste år. Den er fyldt med skabeloner, standarder, algoritmer, erklæringer og offentlige dokumenter samt alle de tekniske dossiers som bowitek™ har udarbejdet gennem tiden.

Værktøjskassen er gratis at anvende og gør, at der rettes fokus på det væsentlige. Man får hurtigt løst sin opgave.

 

 

bowitek™s kerneområder

- CE-Mærkning

- Risikovurderinger

- Tekniske dossier

- Gap analyse

Se mere her

Se mere her

- Processikkerhed

- ATEX

Se mere her

Se mere her

- Sikre Styresystemer

- Validering

 

 

 

Se mere her

- Brugsanvisninger

- Arbejdsinstruktioner

- Vedligeholdelsesinstruktioner

 

Se mere her

- Functional Safety

 

 

Se mere her

- Elektrisk Sikkerhed

- Mærkning af El –Tavler

 

Se mere her

- Støjmålinger

- Løfteudstyr

- Arbejdsmiljø

 

Se mere her

bowitek™    -    Vesterballevej 4    -    DK 7000 Fredericia    -    Tlf. +45 27 88 06 60   -