Gør sikkerhed til en del af dit varemærke

 

bowitek™ står for sikkerhed i forbindelse med maskiner og procesanlæg

 

 

Hvorfor bowitek™

Vores mission er, at gøre det lettere for virk-somheder at leve op til det sikkerhedsniveau som kræves og forventes af samfundet, og samtidig holde sikkerhedsniveau og økonomi i balance.

F.eks når der skal gennemføres en CE-mærkning.

Hele lovkomplekset kan være svært og tids-krævende at gennemskue. Love, direktiver, standarder og bekendtgørelser er en stor mund-fuld for de fleste. Det kræver en simpel og prag-matisk tilgang, så man kommer i mål.

Den rådgivning/konsulentbistand vi ønsker at levere, skal være konkret i kundens situation og bringe kunden i mål. bowitek™ skal betragtes, som det værktøj man griber til, når man ikke har de nødvendige kompetencer, eller når man ønsker at styrke den interne viden på området.

bowitek™ tager ansvar.

 

Strategi

Vi har valgt at systematisere hele tilgangen til lovkomplekset. At gøre den praktisk gennem en simpel metode, nogle grundlæggende processer og overskuelige skabeloner. Det hele understøttes af et værktøj med en aktiv database.

Der skal være genbrug, autogenerering og støttende algoritmer i værktøjet.

For virksomheder, der ønsker en kildefil, an-befaler vi Safexpert, et standard værktøj der styrer, og samler processen ved CE-mærkning op mod maskindirektivet.

Vi opdaterer vores viden ved deltagelse i:

 • Standardiseringsudvalg ved Dansk standard
 • Sikkerheds forum afholdt af TÜV Rheinland
 • Online seminarer
 • Gå-hjem/dialogmøder med virksomheder

Uddannelse

Medarbejderne i bowitek™ favner uddannelser som:

 • Kemi ingeniør
 • El ingeniør
 • El installatør
 • Stærkstrømstekniker
 • Svagstrømsingeniør
 • Maskin ingeniør- ”Functional safety” ingeniør ved TÜV  Rheinland
 • Grafisk designer

 

Mål

Når danske virksomheder kender til en syste-matisk fremgangsmåde, og en større skare af firmaer anvender en simpel tilgang til CE-mærkning. Så er vi tilfredse.

 • Vi ønsker at være dansk industriens stærkeste sparringspartner på sikker-hedsområdet.
 • Vi ønsker at være kendt som leverandør af praktiske løsninger til gennemskuelige priser.

 

 

 

 

Hvad koster det?

Metoden er gratis. Vore medarbejdere har den med som et stykke værktøj i deres værktøjs-kasse.

Værktøjet er gratis. Det kører på vores server, og stilles til rådighed som et nødvendigt værktøj.

Tiden koster. Vore medarbejdere er højt ud-dannede, og flere er TÜV certificerede. De ar-bejder dagligt med sikkerhedsområdet, og har hver deres specialer. De holder sig ajour med de nye standarder og almen praksis inden for området. Vi arbejder til branchens timepriser.

 

Læs mere om vores holdninger og værdier her.

bowitek™    -    Vesterballevej 4    -    DK 7000 Fredericia    -    Tlf. +45 27 88 06 60   -