Checklister

Dan egne checklister – eller køb europæiske

Til at kontrollere om en maskine eller et anlæg er ”compliant” kan man anvende checklister i Safexpert™. En checkliste fortæller altså hvad man skal checke og hvordan.

  • Man kan selv danne en checkliste ud fra det det grundlag, man har i sit projekt. Ethvert dokument i projektet kan være grundlag for en checkliste, som en standard, et direktiv eller lignende
  • Man kan købe checklister på det officielle marked gennem Safexpert. Hver checkliste bygger på en standard. En checkliste er ofte udarbejdet af Bowitek eller TÜV

I nogle standarder findes der er en valideringsliste. Denne er typisk omsat til en checkliste i Safexpert™. De fleste standarder indeholder dog ikke en valideringsliste. Da er checklisten udarbejdet ud fra indholdet i standarden samt erfaring i arbejdet med standarden.

Derfor kan der være stor forskel på prisen, da den afhænger af kompleksiteten i den standard den dækker.

Følgende checklister kan erhverves:

Standard/DirektivBeskrivelsePris (DKK)
EN 619 + A1:2010Der er en verifikationsliste på knap 200 punkter i standarden. Standarden er desuden under revision per sep 2020 og kommer i en endnu større version.49.995,-
EN ISO 4413:2010Hydraulic fluid power - General rules and safety requirements for systems and their component9.562,-
EN ISO 4414:2010Pneumatic fluid power - General rules and safety requirements for systems and their components9.562,-
EN ISO 10218-2:2012Robots and robotic devices - Safety requirements for industrial robots - Part 29.750,-
EN ISO 12100:2010A-Standard under maskindirektivet5.212,-
EN 13849-1:2015Maskinsikkerhed - Sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer - Del 1: Generelle principper for konstruktion14.995,-
EN 13850:2015Maskinsikkerhed – Nødstop – Principper for konstruktion14.995,-
EN 14119:2013Maskinsikkerhed – Tvangskoblingsanordninger i forbindelse med afskærmninger – Principper for konstruktion og udvælgelse14.995,-
EN 14120:2015Maskinsikkerhed – Beskyttelsesskærme – Generelle krav til konstruktion, fremstilling og valg af faste og bevægelige afskærmninger14.995,-
EN ISO 14122 (1-4):2016Safety of machinery - Permanent means of access to machinery9.562,-
EN 60204-1:2018Electrical equipment of machines 9.375,-
MDMachinery Directive 2006/42/EC, annex I (Maskindirektivet - Bilag 1)3.150,-
LvDLavspændingsdirektivet1.425,-
PeDDirective 2014/68/EU - Pressure Equipment (Trykdirektivet)8.812,-

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os