Farekildelister

Indbygget i Safexpert findes der 2 farekildelister, som man arbejder med under risikovurderingen. Man kan
skifte mellem dem løbende:

  • Farekilderne fra A-Standarden EN ISO 12100
  • VSSK’erne fra bilag 1 i Maskindirektivet

Hvis man ønsker at anvende en anden farekildeliste, kan man udarbejde den selv eller købe en af dem på markedet. Hvis du savner en farekildeliste, som ikke er på listen, så kontakt os gerne.

Følgende farekildelister kan erhverves. De er alle på engelsk:

Standard/DirektivKort beskrivelsePris i DKK
EN 619:2020 + A1:2010Conveyors. Punkterne 1-11. Cirka 70 farekilder med krydsreferencer og jump marks. Hvis man for eksempel vil dække farekilderne fra denne C-Standard

7.495
EN 1127-1:2011ATEX standarden. Punkterne 1-14 er dækket. Cirka 140 farekilder med krydsreferencer og jump marks

7.495
PeD2014/68/EU Pressure Equipment Directive. Punkterne 1-7 er dækket. Cirka 70 farekilder med krydsreferencer og jump marks.
7.495
EN ISO 12100
EN ISO 12100 er A-Standarden, som beskriver, hvordan man udfører en risikovurdering. Efter den definerede 3-trins metode.

I standarden findes desuden en liste over farekilder, man bør tage stilling til under risikovurdering. Farekildelisten er opdelt i 10 emnepunkter.

Disse farekilder er gengivet i værktøjet og danner udgangspunkt for risikovurderingen.

Safexpert viser desuden hvilket punkt i bilag 1 til Maskindirektivet, den enkelte farekilde fra EN ISO 12100 hører under.
Inkluderet i Safexpert

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os