Skabeloner med farekildebeskrivelser og risikonedsættende foranstaltninger (BSS)

I stedet for selv at formulere en farekildebeskrivelse på dansk eller måske på engelsk, kan man tilkøbe et komplet bibliotek af skabeloner for farekildebeskrivelser og skabeloner for de tilhørende risikonedsættende foranstaltninger med farekildebeskrivelser og risikonedsættende foranstaltninger for punkterne i maskindirektivets bilag 1.

Biblioteket er udviklet af Bowitek, og hedder BSS (Bowitek Safety Solutions).

Tilkøber man BSS får man med andre ord skabeloner til risikovurderings-processen og processen bliver dermed både hurtigere og lettere end at “skrive forfra” – og man får et mere ensartet resultat, der altid er af høj kvalitet, da skabelonerne er udarbejdet af nogle af de dygtigste safety engineers.

Har man tilkøbt BSS til Safexpert™ finder man farekildebeskrivelserne under ”Hazard Descriptions” og man vælger blot skabelonen.

Dermed kan man gennemføre en risikovurdering væsentlig hurtigere og mere konform, når man bruger skabeloner for farekildebeskrivelser.

Farekildebeskrivelserne er baseret på VSSK’erne fra Maskindirektivets bilag 1. Der findes dermed +75 farekilde-beskrivelser. I hver farekildebeskrivelse findes den originale tekst fra Maskindirektivet samt den generiske beskrivelse af faren. Man kan vælge at acceptere skabelonen, som den er, eller justere den.

Herefter fortsætter man med at gennemføre de risikonedsættende foranstaltninger, og her kan man anvende BSS løsningsskabeloner. Har man tilkøbt BSS vælger man en løsningsskabelon i biblioteket ”measures” i Safexpert™ og bruger og justerer bibliotekets skabeloner til at gennemføre en risikovurdering.
Man undgår det omfattende arbejde med at vælge de relevante standarder samt gennemtænke og definere de risikonedsættende foranstaltninger. Selve kernen i risikovurdering. I stedet vælger man en passende skabelon og tilretter denne. Denne fremgangsmåde sparer markant med tid.

Løsningsskabelonerne er også baseret på VSSK’erne i Maskindirektivet. Der findes dermed +80 risiko-nedsættende skabeloner. Hver skabelon indeholder de 3 risikonedsættende trin inklusive henvisning til afsnit i de valgte standarder. Man kan således springe direkte ind i en standard til det angivne afsnit.

BSS skabelon-biblioteket indeholder +75 farekilde-beskrivelser og tilhørende +80 løsningsskabeloner (indeholder +180 measures).

Skabelon-biblioteket sælges til brug under Bowiteks generelle data terms & conditions.

Risikovurdering ved brug af BSS

Vælg mellem +75 farekildebeskrivelser med tilhørende +80 løsningsskabeloner (med i alt +180 measures) som understøtter 3-trins metoden fra EN ISO 12100.

BSS bibliotekerne med farekildebeskrivelser og løsningsskabeloner kan tilkøbes for 20.550,- kr.

BSS Beskrivelse 2021 (DA)
BSS Moduloversigt (DA)

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os