Safexpert for brugere

2 dages intensivt kursus hvor du lærer at anvende Safexpert til udarbejdelse af en CE-Mærkning – både fra maskinkonstruktørens side og med produktionsselskabets vinkel.

Mål
Du lærer at gennemføre en CE-Mærkning i værktøjet. Den indbyggede CE-Guide anvendes som fremgangs- måde. Herunder de tidsbesparende og hjælpende funktioner, som understøtter en effektiv proces. Samtidig lærer du om supporten og hvordan du opdaterer Safexpert.

Målgruppe
Kurset henvender sig til alle, der skal anvende Safexpert, eller fungere som virksomhedens superbruger, der kan vejlede sine kolleger. Kurset henvender sig til både maskinkonstruktører og produktionsvirksomheder, da maskinen på kurset håndteres fra begge vinkler – både som maskinbygger, hvor risikovurdering og CE-Mærkning gennemføres – og som produktionsselskab, hvor maskinen modtages og sammensættes med andre i en produktionslinje.
Det vil sige automationsfolk, produktionsvirksomheder, leverandører af maskiner, robotløsninger og produktionslinjer, CE-Mærkningskonsulenter, m.m.

Fremgangsmåde
Den første kursusdag arbejdes der med risikovurdering af en maskine, hvor Sistema samt andre interfaces kort berøres. Den anden dag arbejdes der med en (mindre) produktionslinje, hvor der lægges vægt på sammenbygninger i form af interfaces mellem maskiner, robotter, rullebånd, m.m.
Maskinen fra første dag indgår som leveret maskine i produktionslinjen. Dermed gennemgås genbrug, rapportgenerering, anvendelse af skabeloner fra de tekniske biblioteker, projektoverblik, moduler, m.m.
Der veksles i høj grad mellem teori og praksis.
Den indbyggede CE-Guide i værktøjet anvendes som udgangspunkt til at udarbejde en CE-Mærkning. Der lægges mest vægt på risikovurderingen, herunder anvendelse af standarder inklusive krydsreferencer. Der gås frem efter standarden: EN ISO 12100. Dertil 3-trins metoden til risikonedsættelse.

Forudsætninger
Grundlæggende kendskab til CE-Mærkning er et krav. Kendskab til anvendelse af standarder, en stor fordel.

Materiale
Originalt kursusmateriale fra IBF i Østrig (på engelsk) anvendes. Kurset afholdes på dansk. Du medbringer din egen laptop til kurset og får ved kursus start adgang til den nyeste Safexpert version. Værktøjet kører valgfrit Engelsk/Tysk/Fransk. Input formuleres på dansk.

Inklusiv i prisen
Forplejning i løbet af kursusdagen i form af morgenbrød, frokost, kaffe/te/vand, eftermiddagskage, frugt, m.m.

Kurset er et certificeret kursus i Safexpert og der udstedes derfor Safexpert brugerkursus diplom til deltagerne.

 

Program Dag 1 (0900-1630)

Den perfekte start

 • Forventet anvendelse af SafexpertTM
 • Opstart og overblik over værktøjet
 • CE-Guide, planlægning af CE-Mærkningsprocessen
 • Projektoprettelse, overblik/administration
 • Maskinens begrænsninger

Gennemførelse af risikovurdering

 • Gennemgang af risikovurdering under anvendelse af den indbyggede CE-Guiden
 • Identifikation af risici, beskrivelse, lokalisering, livscyklus, m.m.
 • Anvendelse af standarder, søgning og import, ”StandardsManager”
 • Risikonedsættelse, SISTEMA, måletyper, 4 diagrammer
 • Valg af PL eller SIL ved sikre styresystemer

Program Dag 2 (0900-1630)

Produktionslinje:

 • Oprettelse af produktionslinje med maskiner, robotter, moduler, m.m.
 • Implementering af maskine fra første dag – i produktionslinjen
 • Risikovurdering af snitflader
 • Teknisk Dossier – samling, checkliste
 • Færdiggørelse af CE-Mærkning, check af nødvendige aktiviteter, Overensstemmelseserklæring
 • Eksempler fra den virkelige verden

Sådan arbejder du mest effektivt med softwaren

 • Tekniske biblioteker. Hvordan bliver man rigtig effektiv til udarbejdelse af en risikovurdering? Ved brugen af skabeloner til både farekildebeskrivelser og mitigerende handlinger (risikonedsættende handlinger). Du får indsigt i de tekniske biblioteker samt hvordan man anvender og administrerer skabeloner til farekildebeskrivelser og risikonedsættende løsninger med henvisning til standarder.
 • Checklister. Hvad gør man hvis man allerede har en maskine, robotløsninger eller lignende – og ønsker at checke om denne lever op til gældende love og regler? Ved brugen af checklister. Du får indsigt i standarder indeholdende checklister samt hvorledes disse anvendes i Safexpert. Og hvordan det hænger sammen med overensstemmelseserklæringen.
 • Standarder. Overvågning, bogmærker (jumpmarks), krydsreferencer, priser, køb, administration.
 • Brugermanual – oprettelse og administration. Restrisici, piktogrammer, personlige værnemidler
 • Rapportgenerator, print, m.m.
 • Brugeradministration, brugerroller, opgradering af software
 • Support, licenstyper, datapakker, m.m.

 

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os