Sikkerhedscheck

For at checke om en virksomhed eller en afdeling er ”compliant” anvender vi et struktureret sikkerheds-check. Et såkaldt ”Bowitek Safety Audit”. Et sådan check tager temperaturen på graden af overens-stemmelse i forhold til gældende regler og love. En slags revision eller ”audit” om man vil.

Den belyser altså situationen i virksomheden, som den er lige nu og angiver altså graden af ”compliancy” på forskellige parametre. Den gentager også lederens ansvar og beskriver den risiko som vedkommende løber lige nu. Hvis man for eksempel i ledelsen (eller bestyrelsen) ser på risikoafdækning.

Rapporten opdeler alvorligheden af de forskellige forhold i 3 grader: Rød, gul og grøn. Endvidere byder den på konkrete anbefalinger til, hvor der skal sættes ind og hvordan det kunne gøres i praksis. Sluttelig en kort plan for hvordan man når i mål. Så kan man selv gå i gang eller hente hjælp i markedet.

Kontakt os gerne for en uddybning af ovenstående.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os